Please return following links to the footer:
Designed by Thin Tech, thanks to: http://www.svarz.com/, http://www.adams-trade.com/ and http://oktaedr.com
Mi nối Y, W, 4D
IMG_0364 (1)

Mi nối Y, W, 4D

IMG_0411 (1)  Chất liệu: Tóc tổng hợp, Sợi tổng hợpChất liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 

   Kích Thước: Under (8mm), Short (10mm), Medium (12mm). Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.

   Màu sắc: Đen bóng

  Loại sản Phẩm: Mi Y (2 sợi), Mi W (3 sợi), Mi 4 D (4 sợi)…. Ngoài ra chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng.

   Đóng gói: Chúng tôi có thể thay đổi và sản xuất theo yêu cầu của Khách hàng từ chiều dài, độ cong, màu sắc cho đến in label…

 

 

 

Cách nối mi Y

lông mi giả - lông mi nhân tạo Bình Dương Y005

Kết quả sau khi nối

lông mi giả - lông mi nhân tạo Bình Dương Y007