Please return following links to the footer:
Designed by Thin Tech, thanks to: http://www.svarz.com/, http://www.adams-trade.com/ and http://oktaedr.com
Mi Nối Bụi Chặt Chân

Mi Nối Bụi Chặt Chân


Lông mi giả - Lông mi Nhân Tạo Bình Dương BC08Chất liệu
: Tóc tổng hợp, Sợi tổng hợp, Chất liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 

   Kích thước: Under (8mm), Short (10mm), Medium (12mm). Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu của quý khách.

   Màu sắc: Đen bóng

   Loại sản phẩm: Sản phẩm bán chạy nhất mi bụi 10 sợi, 14 sợi, 16 sợi, 20 sợi. Ngoài ra chúng tôi sẽ sản xuất số sợi theo theo yêu cầu của quý khách.

  Đóng gói: Hủ, Khay 60 lỗ, 80 lỗ, 100 lỗ….Ngoài ra chúng tôi đóng gói theo yêu cầu của khách hàng

Lông mi giả - Lông mi Nhân Tạo Bình Dương BC07 Lông mi giả - Lông mi Nhân Tạo Bình Dương BC04

 

 

 

 

 

 

Cách nối mi bụi

Lông mi giả - lông mi nhân tạo Bình Dương N005